HK

超聲波清洗機 | 數碼電子禮品

超聲波清洗機:只需加入清水,就可以立刻消除細微部位的污垢。機身輕巧,輕鬆在家享受專業清洗服務,也是企業贈送禮品的最佳選擇之一;IGP 為您精選高品質數碼用品,讓您送禮十分體面。
超聲波清洗機UT-040
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-040
UT-040
超聲波清洗機
4.9 319
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-039
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-039
UT-039
超聲波清洗機
4.9 106
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-038
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-038
UT-038
超聲波清洗機
4.9 330
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-037
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-037
UT-037
超聲波清洗機
4.9 28
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-036
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-036
UT-036
超聲波清洗機
4.9 91
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-035
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-035
UT-035
超聲波清洗機
4.9 122
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-034
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-034
UT-034
超聲波清洗機
4.9 463
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-033
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-033
UT-033
超聲波清洗機
4.9 158
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-032
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-032
UT-032
超聲波清洗機
4.9 96
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-031
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-031
UT-031
超聲波清洗機
4.9 195
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-030
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-030
UT-030
超聲波清洗機
4.9 487
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-029
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-029
UT-029
超聲波清洗機
4.9 149
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-028
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-028
UT-028
超聲波清洗機
4.9 257
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-027
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-027
UT-027
超聲波清洗機
4.9 328
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-026
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-026
UT-026
超聲波清洗機
4.9 230
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-025
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-025
UT-025
超聲波清洗機
4.9 148
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-024
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-024
UT-024
超聲波清洗機
4.9 182
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-023
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-023
UT-023
超聲波清洗機
4.9 431
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-022
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-022
UT-022
超聲波清洗機
4.9 336
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-021
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-021
UT-021
超聲波清洗機
4.9 372
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-020
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-020
UT-020
超聲波清洗機
4.9 252
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-019
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-019
UT-019
超聲波清洗機
4.9 412
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-018
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-018
UT-018
超聲波清洗機
4.9 251
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-017
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-017
UT-017
超聲波清洗機
4.9 345
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-016
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-016
UT-016
超聲波清洗機
4.9 351
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-015
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-015
UT-015
超聲波清洗機
4.9 317
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-014
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-014
UT-014
超聲波清洗機
4.9 174
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-013
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-013
UT-013
超聲波清洗機
4.9 118
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-012
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-012
UT-012
超聲波清洗機
4.9 296
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-011
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-011
UT-011
超聲波清洗機
4.9 437
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-010
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-010
UT-010
超聲波清洗機
4.9 108
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-009
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-009
UT-009
超聲波清洗機
4.9 115
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-008
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-008
UT-008
超聲波清洗機
4.9 43
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-007
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-007
UT-007
超聲波清洗機
4.9 428
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-006
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-006
UT-006
超聲波清洗機
4.9 133
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-005
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-005
UT-005
超聲波清洗機
4.9 125
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-004
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-004
UT-004
超聲波清洗機
4.9 49
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-003
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-003
UT-003
超聲波清洗機
4.9 95
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-002
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-002
UT-002
超聲波清洗機
4.9 273
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
超聲波清洗機UT-001
超聲波清洗機
超聲波清洗機
UT-001
UT-001
超聲波清洗機
4.9 136
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
電話:
8112 0000
地址:
香港新蒲崗大有街35號義發工業大廈4樓401室

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM GTSONIC
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close