HK

木製USB | USB儲存器

木製USB,木殼外表,跟一般USB相比更有古典風格,其中還有小提琴、木桶、象棋等各種造型可選; IGP GIFT提供:USB2.0/USB3.0 Flash Drives;OTG USB手指及傳統的USB Flash Drive;USB手指訂造的容量有 1GB/ 2GB/ 4GB/ 8GB/ 16GB/ 32GB/ 64GB/ 128GB/ 256GB
木製旋轉USB手指US-218
木製旋轉USB手指
木製旋轉USB手指
US-218
US-218
木製旋轉USB手指
4.9 146
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
竹水晶發光USB手指US-253
竹水晶發光USB手指
竹水晶發光USB手指
US-253
US-253
竹水晶發光USB手指
4.9 284
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木質酒桶USBUS-251
木質酒桶USB
木質酒桶USB
US-251
US-251
木質酒桶USB
4.9 321
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-242
USB儲存器
USB儲存器
US-242
US-242
USB儲存器
4.9 351
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-241
USB儲存器
USB儲存器
US-241
US-241
USB儲存器
4.9 93
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-240
USB儲存器
USB儲存器
US-240
US-240
USB儲存器
4.9 264
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-239
USB儲存器
USB儲存器
US-239
US-239
USB儲存器
4.9 300
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-238
USB儲存器
USB儲存器
US-238
US-238
USB儲存器
4.9 395
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-237
USB儲存器
USB儲存器
US-237
US-237
USB儲存器
4.9 121
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-236
USB儲存器
USB儲存器
US-236
US-236
USB儲存器
4.9 312
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-243
USB儲存器
USB儲存器
US-243
US-243
USB儲存器
4.9 82
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-235
USB儲存器
USB儲存器
US-235
US-235
USB儲存器
4.9 480
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-234
USB儲存器
USB儲存器
US-234
US-234
USB儲存器
4.9 69
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-233
USB儲存器
USB儲存器
US-233
US-233
USB儲存器
4.9 273
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-232
USB儲存器
USB儲存器
US-232
US-232
USB儲存器
4.9 491
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-231
USB儲存器
USB儲存器
US-231
US-231
USB儲存器
4.9 313
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-230
USB儲存器
USB儲存器
US-230
US-230
USB儲存器
4.9 490
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-229
USB儲存器
USB儲存器
US-229
US-229
USB儲存器
4.9 318
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-228
USB儲存器
USB儲存器
US-228
US-228
USB儲存器
4.9 492
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-226
USB儲存器
USB儲存器
US-226
US-226
USB儲存器
4.9 390
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-225
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-225
US-225
木製USB儲存器
4.9 16
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-224
USB儲存器
USB儲存器
US-224
US-224
USB儲存器
4.9 141
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-223
USB儲存器
USB儲存器
US-223
US-223
USB儲存器
4.9 487
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-222
USB儲存器
USB儲存器
US-222
US-222
USB儲存器
4.9 239
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-221
USB儲存器
USB儲存器
US-221
US-221
USB儲存器
4.9 195
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
USB儲存器US-220
USB儲存器
USB儲存器
US-220
US-220
USB儲存器
4.9 443
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-219
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-219
US-219
木製USB儲存器
4.9 162
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-202
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-202
US-202
木製USB儲存器
4.9 84
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-217
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-217
US-217
木製USB儲存器
4.9 102
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-216
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-216
US-216
木製USB儲存器
4.9 108
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-215
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-215
US-215
木製USB儲存器
4.9 54
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-214
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-214
US-214
木製USB儲存器
4.9 239
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-213
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-213
US-213
木製USB儲存器
4.9 383
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-212
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-212
US-212
木製USB儲存器
4.9 365
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-211
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-211
US-211
木製USB儲存器
4.9 89
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
十字架USB US-210
十字架USB
十字架USB
US-210
US-210
十字架USB
4.9 467
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-209
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-209
US-209
木製USB儲存器
4.9 129
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-208
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-208
US-208
木製USB儲存器
4.9 380
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-207
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-207
US-207
木製USB儲存器
4.9 361
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-206
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-206
US-206
木製USB儲存器
4.9 240
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-205
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-205
US-205
木製USB儲存器
4.9 191
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-204
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-204
US-204
木製USB儲存器
4.9 434
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-203
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-203
US-203
木製USB儲存器
4.9 220
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-201
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-201
US-201
木製USB儲存器
4.9 250
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-200
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-200
US-200
木製USB儲存器
4.9 206
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB 儲存器US-164
木製USB 儲存器
木製USB 儲存器
US-164
US-164
木製USB 儲存器
4.9 211
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB 儲存器US-163
木製USB 儲存器
木製USB 儲存器
US-163
US-163
木製USB 儲存器
4.9 63
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB 儲存器US-115
木製USB 儲存器
木製USB 儲存器
US-115
US-115
木製USB 儲存器
4.9 195
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB 儲存器US-114
木製USB 儲存器
木製USB 儲存器
US-114
US-114
木製USB 儲存器
4.9 28
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-043
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-043
US-043
木製USB儲存器
4.9 55
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木製USB儲存器US-042
木製USB儲存器
木製USB儲存器
US-042
US-042
木製USB儲存器
4.9 84
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
電話:
8112 0000
地址:
香港新蒲崗大有街35號義發工業大廈4樓401室

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM GTSONIC
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close