HK

紅酒配件 | 餐廚禮品

紅酒配件:定製紅酒配件,包括開瓶器,酒袋,紅酒架等,適合作為紅酒套裝中的高檔配件搭配,作為精品禮品送給重要客戶;IGP選用優質物料餐廚用品,經過安全驗證,環保又安全,多樣化選擇。
醒酒器五件套KW-440
醒酒器五件套
醒酒器五件套
KW-440
KW-440
醒酒器五件套
4.9 439
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
酒具五件套KW-439
酒具五件套
酒具五件套
KW-439
KW-439
酒具五件套
4.9 251
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
開瓶器四件套KW-438
開瓶器四件套
開瓶器四件套
KW-438
KW-438
開瓶器四件套
4.9 235
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電動開瓶器套裝KW-437
電動開瓶器套裝
電動開瓶器套裝
KW-437
KW-437
電動開瓶器套裝
4.9 482
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
充電開瓶器套裝KW-436
充電開瓶器套裝
充電開瓶器套裝
KW-436
KW-436
充電開瓶器套裝
4.9 310
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
單杯快速醒酒器KW-434
單杯快速醒酒器
單杯快速醒酒器
KW-434
KW-434
單杯快速醒酒器
4.9 453
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
兔形紅酒開瓶器套裝KW-433
兔形紅酒開瓶器套裝
兔形紅酒開瓶器套裝
KW-433
KW-433
兔形紅酒開瓶器套裝
4.9 332
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
雙瓶裝皮制酒袋LT-163
雙瓶裝皮制酒袋
雙瓶裝皮制酒袋
LT-163
LT-163
雙瓶裝皮制酒袋
4.9 395
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
鏤空皮製酒袋LT-162
鏤空皮製酒袋
鏤空皮製酒袋
LT-162
LT-162
鏤空皮製酒袋
4.9 316
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
高檔商務皮質酒袋LT-161
高檔商務皮質酒袋
高檔商務皮質酒袋
LT-161
LT-161
高檔商務皮質酒袋
4.9 249
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
雙層鏤空酒袋RB-697
雙層鏤空酒袋
雙層鏤空酒袋
RB-697
RB-697
雙層鏤空酒袋
4.9 137
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
手提式毛氈酒袋RB-696
手提式毛氈酒袋
手提式毛氈酒袋
RB-696
RB-696
手提式毛氈酒袋
4.9 224
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
單瓶毛氈酒袋RB-695
單瓶毛氈酒袋
單瓶毛氈酒袋
RB-695
RB-695
單瓶毛氈酒袋
4.9 252
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
雙瓶裝酒袋RB-694
雙瓶裝酒袋
雙瓶裝酒袋
RB-694
RB-694
雙瓶裝酒袋
4.9 493
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
6瓶裝毛氈酒袋RB-693
6瓶裝毛氈酒袋
6瓶裝毛氈酒袋
RB-693
RB-693
6瓶裝毛氈酒袋
4.9 31
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒切箔器KW-409
紅酒切箔器
紅酒切箔器
KW-409
KW-409
紅酒切箔器
4.9 192
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
心形紅酒塞KW-846
心形紅酒塞
心形紅酒塞
KW-846
KW-846
心形紅酒塞
4.9 447
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
鑽石紅酒塞KW-845
鑽石紅酒塞
鑽石紅酒塞
KW-845
KW-845
鑽石紅酒塞
4.9 409
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
啤酒冷凍棒KW-818
啤酒冷凍棒
啤酒冷凍棒
KW-818
KW-818
啤酒冷凍棒
4.9 335
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
指南針酒塞KW-748
指南針酒塞
指南針酒塞
KW-748
KW-748
指南針酒塞
4.9 132
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-261
紅酒架
紅酒架
KW-261
KW-261
紅酒架
4.9 410
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-260
紅酒架
紅酒架
KW-260
KW-260
紅酒架
4.9 408
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-259
紅酒架
紅酒架
KW-259
KW-259
紅酒架
4.9 378
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-258
紅酒架
紅酒架
KW-258
KW-258
紅酒架
4.9 368
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-257
紅酒架
紅酒架
KW-257
KW-257
紅酒架
4.9 67
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-243
紅酒架
紅酒架
KW-243
KW-243
紅酒架
4.9 470
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-242
紅酒架
紅酒架
KW-242
KW-242
紅酒架
4.9 40
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-241
紅酒架
紅酒架
KW-241
KW-241
紅酒架
4.9 273
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-240
紅酒架
紅酒架
KW-240
KW-240
紅酒架
4.9 64
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-239
紅酒架
紅酒架
KW-239
KW-239
紅酒架
4.9 277
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-238
紅酒架
紅酒架
KW-238
KW-238
紅酒架
4.9 19
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-237
紅酒架
紅酒架
KW-237
KW-237
紅酒架
4.9 494
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-235
紅酒架
紅酒架
KW-235
KW-235
紅酒架
4.9 28
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-234
紅酒架
紅酒架
KW-234
KW-234
紅酒架
4.9 244
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒架KW-233
紅酒架
紅酒架
KW-233
KW-233
紅酒架
4.9 475
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
酒塞KW-405
酒塞
酒塞
KW-405
KW-405
酒塞
4.9 329
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
酒塞KW-403
酒塞
酒塞
KW-403
KW-403
酒塞
4.9 197
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒杯BT-928
紅酒杯
紅酒杯
BT-928
BT-928
紅酒杯
4.9 306
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒杯BT-927
紅酒杯
紅酒杯
BT-927
BT-927
紅酒杯
4.9 223
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒杯BT-921
紅酒杯
紅酒杯
BT-921
BT-921
紅酒杯
4.9 12
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒袋RB-259
紅酒袋
紅酒袋
RB-259
RB-259
紅酒袋
4.9 55
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電動開瓶器雙層套裝KW-725
電動開瓶器雙層套裝
電動開瓶器雙層套裝
KW-725
KW-725
電動開瓶器雙層套裝
4.9 351
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
快速醒酒器KW-724
快速醒酒器
快速醒酒器
KW-724
KW-724
快速醒酒器
4.9 227
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
酒瓶塞KW-624
酒瓶塞
酒瓶塞
KW-624
KW-624
酒瓶塞
4.9 298
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
開瓶器兩件套KW-614
開瓶器兩件套
開瓶器兩件套
KW-614
KW-614
開瓶器兩件套
4.9 344
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
酒具三件套KW-612
酒具三件套
酒具三件套
KW-612
KW-612
酒具三件套
4.9 248
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
花梨木酒刀KW-610
花梨木酒刀
花梨木酒刀
KW-610
KW-610
花梨木酒刀
4.9 480
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
氣壓開瓶器套裝KW-609
氣壓開瓶器套裝
氣壓開瓶器套裝
KW-609
KW-609
氣壓開瓶器套裝
4.9 290
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
酒瓶塞KW-549
酒瓶塞
酒瓶塞
KW-549
KW-549
酒瓶塞
4.9 157
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒冰袋RB-130
紅酒冰袋
紅酒冰袋
RB-130
RB-130
紅酒冰袋
4.9 315
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒套裝袋RB-129
紅酒套裝袋
紅酒套裝袋
RB-129
RB-129
紅酒套裝袋
4.9 413
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
小鳥酒塞SG-051
小鳥酒塞
小鳥酒塞
SG-051
SG-051
小鳥酒塞
4.9 66
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
海豚酒塞SG-050
海豚酒塞
海豚酒塞
SG-050
SG-050
海豚酒塞
4.9 223
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
心形酒塞酒杯記認扣SG-036
心形酒塞酒杯記認扣
心形酒塞酒杯記認扣
SG-036
SG-036
心形酒塞酒杯記認扣
4.9 290
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
鑽石酒塞酒杯記認扣SG-035
鑽石酒塞酒杯記認扣
鑽石酒塞酒杯記認扣
SG-035
SG-035
鑽石酒塞酒杯記認扣
4.9 424
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
紅酒袋RB-017
紅酒袋
紅酒袋
RB-017
RB-017
紅酒袋
4.9 280
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
電話:
地址:
香港新蒲崗大有街35號義發工業大廈4樓401室

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM Redbox
Whatsapp查詢
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close