HK

筆 筒 | 文具禮品

筆筒:用塑料、竹木等制成的筒形插筆器具,還有筆筒帶有時鐘,日曆,名片夾等其他功能;文具具有廣泛性和實用性的優勢,作為禮品贈品,尤其受商務企業、學校機構的歡迎。
迷你組合名片座ST-636
迷你組合名片座
迷你組合名片座
ST-636
ST-636
迷你組合名片座
4.9 457
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒枱曆CD-196
筆筒枱曆
筆筒枱曆
CD-196
CD-196
筆筒枱曆
4.9 145
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
收納筒枱曆CD-189
收納筒枱曆
收納筒枱曆
CD-189
CD-189
收納筒枱曆
4.9 129
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
手機座組合便簽盒MM-162
手機座組合便簽盒
手機座組合便簽盒
MM-162
MM-162
手機座組合便簽盒
4.9 119
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
手機座便簽盒MM-161
手機座便簽盒
手機座便簽盒
MM-161
MM-161
手機座便簽盒
4.9 137
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
文具套裝便簽盒MM-154
文具套裝便簽盒
文具套裝便簽盒
MM-154
MM-154
文具套裝便簽盒
4.9 78
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆盒ST-267
筆盒
筆盒
ST-267
ST-267
筆盒
4.9 497
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆盒 ST-266
筆盒
筆盒
ST-266
ST-266
筆盒
4.9 83
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
木筆盒ST-265
木筆盒
木筆盒
ST-265
ST-265
木筆盒
4.9 377
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子筆筒ST-810
電子筆筒
電子筆筒
ST-810
ST-810
電子筆筒
4.9 375
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子筆筒ST-809
電子筆筒
電子筆筒
ST-809
ST-809
電子筆筒
4.9 243
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子筆筒ST-808
電子筆筒
電子筆筒
ST-808
ST-808
電子筆筒
4.9 411
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子筆筒ST-807
電子筆筒
電子筆筒
ST-807
ST-807
電子筆筒
4.9 109
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子筆筒ST-806
電子筆筒
電子筆筒
ST-806
ST-806
電子筆筒
4.9 296
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子筆筒ST-805
電子筆筒
電子筆筒
ST-805
ST-805
電子筆筒
4.9 70
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
電子筆筒ST-804
電子筆筒
電子筆筒
ST-804
ST-804
電子筆筒
4.9 182
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
聖誕筆筒ST-797
聖誕筆筒
聖誕筆筒
ST-797
ST-797
聖誕筆筒
4.9 176
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
文具收納盒ST-775
文具收納盒
文具收納盒
ST-775
ST-775
文具收納盒
4.9 499
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
足球筆筒ST-320
足球筆筒
足球筆筒
ST-320
ST-320
足球筆筒
4.9 214
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-130
筆筒
筆筒
ST-130
ST-130
筆筒
4.9 56
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
鬱金香筆筒ST-095
鬱金香筆筒
鬱金香筆筒
ST-095
ST-095
鬱金香筆筒
4.9 411
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
時鐘筆筒ST-573
時鐘筆筒
時鐘筆筒
ST-573
ST-573
時鐘筆筒
4.9 305
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-570
筆筒
筆筒
ST-570
ST-570
筆筒
4.9 126
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
高爾夫拉車筆筒ST-569
高爾夫拉車筆筒
高爾夫拉車筆筒
ST-569
ST-569
高爾夫拉車筆筒
4.9 279
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
切面水晶筆筒擺件ST-546
切面水晶筆筒擺件
切面水晶筆筒擺件
ST-546
ST-546
切面水晶筆筒擺件
4.9 218
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
方形長柱狀水晶筆筒ST-545
方形長柱狀水晶筆筒
方形長柱狀水晶筆筒
ST-545
ST-545
方形長柱狀水晶筆筒
4.9 494
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
K9長方形水晶筆筒ST-544
K9長方形水晶筆筒
K9長方形水晶筆筒
ST-544
ST-544
K9長方形水晶筆筒
4.9 474
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
高爾夫筆筒ST-542
高爾夫筆筒
高爾夫筆筒
ST-542
ST-542
高爾夫筆筒
4.9 23
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒名片座ST-538
筆筒名片座
筆筒名片座
ST-538
ST-538
筆筒名片座
4.9 168
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-537
筆筒
筆筒
ST-537
ST-537
筆筒
4.9 73
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-535
筆筒
筆筒
ST-535
ST-535
筆筒
4.9 198
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-534
筆筒
筆筒
ST-534
ST-534
筆筒
4.9 125
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-532
筆筒
筆筒
ST-532
ST-532
筆筒
4.9 209
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-531
筆筒
筆筒
ST-531
ST-531
筆筒
4.9 317
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
亞加力筆筒ST-529
亞加力筆筒
亞加力筆筒
ST-529
ST-529
亞加力筆筒
4.9 235
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
旋轉筆筒ST-528
旋轉筆筒
旋轉筆筒
ST-528
ST-528
旋轉筆筒
4.9 336
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
便條盒筆座(帶萬字夾位)MM-030
便條盒筆座(帶萬字夾位)
便條盒筆座(帶萬字夾位)
MM-030
MM-030
便條盒筆座(帶萬字夾位)
4.9 385
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能旋轉筆筒ST-526
多功能旋轉筆筒
多功能旋轉筆筒
ST-526
ST-526
多功能旋轉筆筒
4.9 231
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能旋轉筆筒ST-525
多功能旋轉筆筒
多功能旋轉筆筒
ST-525
ST-525
多功能旋轉筆筒
4.9 410
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-524
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-524
ST-524
多功能筆筒
4.9 262
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-523
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-523
ST-523
多功能筆筒
4.9 106
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-522
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-522
ST-522
多功能筆筒
4.9 153
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能旋轉筆筒ST-521
多功能旋轉筆筒
多功能旋轉筆筒
ST-521
ST-521
多功能旋轉筆筒
4.9 172
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-520
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-520
ST-520
多功能筆筒
4.9 205
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能旋轉筆筒ST-519
多功能旋轉筆筒
多功能旋轉筆筒
ST-519
ST-519
多功能旋轉筆筒
4.9 439
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-518
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-518
ST-518
多功能筆筒
4.9 233
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-517
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-517
ST-517
多功能筆筒
4.9 377
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-516
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-516
ST-516
多功能筆筒
4.9 114
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能旋轉筆筒ST-515
多功能旋轉筆筒
多功能旋轉筆筒
ST-515
ST-515
多功能旋轉筆筒
4.9 231
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-514
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-514
ST-514
多功能筆筒
4.9 91
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能筆筒ST-513
多功能筆筒
多功能筆筒
ST-513
ST-513
多功能筆筒
4.9 161
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能動物筆筒ST-508
多功能動物筆筒
多功能動物筆筒
ST-508
ST-508
多功能動物筆筒
4.9 142
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能動物筆筒ST-507
多功能動物筆筒
多功能動物筆筒
ST-507
ST-507
多功能動物筆筒
4.9 386
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能動物筆筒ST-506
多功能動物筆筒
多功能動物筆筒
ST-506
ST-506
多功能動物筆筒
4.9 277
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能動物筆筒ST-504
多功能動物筆筒
多功能動物筆筒
ST-504
ST-504
多功能動物筆筒
4.9 411
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
多功能旋轉筆筒ST-503
多功能旋轉筆筒
多功能旋轉筆筒
ST-503
ST-503
多功能旋轉筆筒
4.9 104
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
組合式筆筒ST-136
組合式筆筒
組合式筆筒
ST-136
ST-136
組合式筆筒
4.9 270
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
黑白板木筆筒ST-036
黑白板木筆筒
黑白板木筆筒
ST-036
ST-036
黑白板木筆筒
4.9 384
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-035
筆筒
筆筒
ST-035
ST-035
筆筒
4.9 118
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
筆筒ST-022
筆筒
筆筒
ST-022
ST-022
筆筒
4.9 429
Very good!
0.00 2099-12-31
快速查看
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
電話:
地址:
香港新蒲崗大有街35號義發工業大廈4樓401室

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM Redbox
Whatsapp查詢
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close