HK

屏幕擦|手機繩 | 手機配件

屏幕擦,手機繩:精巧的手機繩,不只是方便手機的攜帶,也給單調的手機一點可愛的裝飾;另有屏幕擦,隨時保持手機屏幕的清潔,都是手機必不可少的小配件;智能手機的應用越來越廣泛,隨之衍生出很多手機周邊禮品,例如手機充電器紀念品,廣告手機繩、耳機推廣禮品等等,是推廣宣傳企業最佳的禮品。
屏幕清潔擦SC-050
屏幕清潔擦
屏幕清潔擦
SC-050
SC-050
屏幕清潔擦
4.9 301
Very good!
0.00 2099-12-31
手機掛繩卡套TP-123
手機掛繩卡套
手機掛繩卡套
TP-123
TP-123
手機掛繩卡套
4.9 224
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-090
易拉扣
易拉扣
KC-090
KC-090
易拉扣
4.9 96
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-089
易拉扣
易拉扣
KC-089
KC-089
易拉扣
4.9 46
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-088
易拉扣
易拉扣
KC-088
KC-088
易拉扣
4.9 63
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-087
易拉扣
易拉扣
KC-087
KC-087
易拉扣
4.9 441
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-086
易拉扣
易拉扣
KC-086
KC-086
易拉扣
4.9 135
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-085
易拉扣
易拉扣
KC-085
KC-085
易拉扣
4.9 378
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-084
易拉扣
易拉扣
KC-084
KC-084
易拉扣
4.9 304
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-083
易拉扣
易拉扣
KC-083
KC-083
易拉扣
4.9 488
Very good!
0.00 2099-12-31
頸繩LY-021
頸繩
頸繩
LY-021
LY-021
頸繩
4.9 139
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-029
易拉扣
易拉扣
KC-029
KC-029
易拉扣
4.9 327
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-028
易拉扣
易拉扣
KC-028
KC-028
易拉扣
4.9 430
Very good!
0.00 2099-12-31
易拉扣KC-027
易拉扣
易拉扣
KC-027
KC-027
易拉扣
4.9 375
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-049
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-049
SC-049
手機屏幕擦
4.9 426
Very good!
0.00 2099-12-31
樹脂模型手機繩SC-048
樹脂模型手機繩
樹脂模型手機繩
SC-048
SC-048
樹脂模型手機繩
4.9 185
Very good!
0.00 2099-12-31
樹脂模型手機繩SC-047
樹脂模型手機繩
樹脂模型手機繩
SC-047
SC-047
樹脂模型手機繩
4.9 470
Very good!
0.00 2099-12-31
樹脂模型手機繩SC-046
樹脂模型手機繩
樹脂模型手機繩
SC-046
SC-046
樹脂模型手機繩
4.9 55
Very good!
0.00 2099-12-31
樹脂模型手機繩SC-045
樹脂模型手機繩
樹脂模型手機繩
SC-045
SC-045
樹脂模型手機繩
4.9 108
Very good!
0.00 2099-12-31
樹脂模型手機繩SC-044
樹脂模型手機繩
樹脂模型手機繩
SC-044
SC-044
樹脂模型手機繩
4.9 191
Very good!
0.00 2099-12-31
樹脂模型手機繩SC-043
樹脂模型手機繩
樹脂模型手機繩
SC-043
SC-043
樹脂模型手機繩
4.9 92
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-042
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-042
SC-042
手機屏幕擦
4.9 62
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-041
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-041
SC-041
手機屏幕擦
4.9 146
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-040
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-040
SC-040
手機屏幕擦
4.9 203
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-039
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-039
SC-039
手機屏幕擦
4.9 45
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-038
屏幕擦
屏幕擦
SC-038
SC-038
屏幕擦
4.9 238
Very good!
0.00 2099-12-31
頸繩LY-012
頸繩
頸繩
LY-012
LY-012
頸繩
4.9 353
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-037
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-037
SC-037
手機屏幕擦
4.9 300
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-036
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-036
SC-036
手機屏幕擦
4.9 131
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-035
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-035
SC-035
手機屏幕擦
4.9 69
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-034
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-034
SC-034
手機屏幕擦
4.9 443
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-033
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-033
SC-033
手機屏幕擦
4.9 422
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-032
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-032
SC-032
手機屏幕擦
4.9 283
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-031
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-031
SC-031
手機屏幕擦
4.9 38
Very good!
0.00 2099-12-31
手機屏幕擦SC-030
手機屏幕擦
手機屏幕擦
SC-030
SC-030
手機屏幕擦
4.9 459
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-029
屏幕擦
屏幕擦
SC-029
SC-029
屏幕擦
4.9 336
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-028
屏幕擦
屏幕擦
SC-028
SC-028
屏幕擦
4.9 470
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-027
屏幕擦
屏幕擦
SC-027
SC-027
屏幕擦
4.9 93
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-026
屏幕擦
屏幕擦
SC-026
SC-026
屏幕擦
4.9 213
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-025
屏幕擦
屏幕擦
SC-025
SC-025
屏幕擦
4.9 274
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-024
屏幕擦
屏幕擦
SC-024
SC-024
屏幕擦
4.9 80
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-023
屏幕擦
屏幕擦
SC-023
SC-023
屏幕擦
4.9 343
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-022
屏幕擦
屏幕擦
SC-022
SC-022
屏幕擦
4.9 100
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-021
屏幕擦
屏幕擦
SC-021
SC-021
屏幕擦
4.9 500
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-020
屏幕擦
屏幕擦
SC-020
SC-020
屏幕擦
4.9 218
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-019
屏幕擦
屏幕擦
SC-019
SC-019
屏幕擦
4.9 25
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-018
屏幕擦
屏幕擦
SC-018
SC-018
屏幕擦
4.9 185
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-017
屏幕擦
屏幕擦
SC-017
SC-017
屏幕擦
4.9 187
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-016
屏幕擦
屏幕擦
SC-016
SC-016
屏幕擦
4.9 71
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-015
屏幕擦
屏幕擦
SC-015
SC-015
屏幕擦
4.9 284
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-014
屏幕擦
屏幕擦
SC-014
SC-014
屏幕擦
4.9 368
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-013
屏幕擦
屏幕擦
SC-013
SC-013
屏幕擦
4.9 153
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-012
屏幕擦
屏幕擦
SC-012
SC-012
屏幕擦
4.9 336
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-011
屏幕擦
屏幕擦
SC-011
SC-011
屏幕擦
4.9 14
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-010
屏幕擦
屏幕擦
SC-010
SC-010
屏幕擦
4.9 347
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-009
屏幕擦
屏幕擦
SC-009
SC-009
屏幕擦
4.9 372
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-008
屏幕擦
屏幕擦
SC-008
SC-008
屏幕擦
4.9 242
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-007
屏幕擦
屏幕擦
SC-007
SC-007
屏幕擦
4.9 199
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-006
屏幕擦
屏幕擦
SC-006
SC-006
屏幕擦
4.9 172
Very good!
0.00 2099-12-31
屏幕擦SC-005
屏幕擦
屏幕擦
SC-005
SC-005
屏幕擦
4.9 364
Very good!
0.00 2099-12-31
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
電話:
8112 0000
地址:
香港九龍灣臨興街32號美羅中心1期2樓12室

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM GTSONIC
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close