HK

匙 扣 | 綜合禮品

匙扣:匙扣的材料一般為金屬、皮革、塑料、木頭等。此物精致小巧、造型千變萬化是人們隨身攜帶的日常用品,也是掛在鑰匙圈上的一種裝飾物品。
亞克力鑰匙扣KC-093
亞克力鑰匙扣
亞克力鑰匙扣
KC-093
KC-093
亞克力鑰匙扣
4.9 359
Very good!
0.00 2099-12-31
帶支架開瓶器KW-387
帶支架開瓶器
帶支架開瓶器
KW-387
KW-387
帶支架開瓶器
4.9 298
Very good!
0.00 2099-12-31
三角形伸縮電筒LD-233
三角形伸縮電筒
三角形伸縮電筒
LD-233
LD-233
三角形伸縮電筒
4.9 217
Very good!
0.00 2099-12-31
圓形鑰匙燈LD-232
圓形鑰匙燈
圓形鑰匙燈
LD-232
LD-232
圓形鑰匙燈
4.9 408
Very good!
0.00 2099-12-31
傘繩鑰匙扣OD-159
傘繩鑰匙扣
傘繩鑰匙扣
OD-159
OD-159
傘繩鑰匙扣
4.9 250
Very good!
0.00 2099-12-31
鑰匙扣商務套裝ST-634
鑰匙扣商務套裝
鑰匙扣商務套裝
ST-634
ST-634
鑰匙扣商務套裝
4.9 186
Very good!
0.00 2099-12-31
皮革五件套裝ST-629
皮革五件套裝
皮革五件套裝
ST-629
ST-629
皮革五件套裝
4.9 181
Very good!
0.00 2099-12-31
皮革商務套裝ST-626
皮革商務套裝
皮革商務套裝
ST-626
ST-626
皮革商務套裝
4.9 336
Very good!
0.00 2099-12-31
鑰匙扣數據線IP-039
鑰匙扣數據線
鑰匙扣數據線
IP-039
IP-039
鑰匙扣數據線
4.9 52
Very good!
0.00 2099-12-31
皮製鑰匙包LT-119
皮製鑰匙包
皮製鑰匙包
LT-119
LT-119
皮製鑰匙包
4.9 469
Very good!
0.00 2099-12-31
長方形鑰匙燈KC-092
長方形鑰匙燈
長方形鑰匙燈
KC-092
KC-092
長方形鑰匙燈
4.9 237
Very good!
0.00 2099-12-31
鑰匙扣手袋掛WM-031
鑰匙扣手袋掛
鑰匙扣手袋掛
WM-031
WM-031
鑰匙扣手袋掛
4.9 94
Very good!
0.00 2099-12-31
鑰匙扣KC-081
鑰匙扣
鑰匙扣
KC-081
KC-081
鑰匙扣
4.9 92
Very good!
0.00 2099-12-31
蝴蝶鑰匙扣KC-080
蝴蝶鑰匙扣
蝴蝶鑰匙扣
KC-080
KC-080
蝴蝶鑰匙扣
4.9 465
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-078
匙扣
匙扣
KC-078
KC-078
匙扣
4.9 448
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-077
匙扣
匙扣
KC-077
KC-077
匙扣
4.9 350
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-076
匙扣
匙扣
KC-076
KC-076
匙扣
4.9 387
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-075
匙扣
匙扣
KC-075
KC-075
匙扣
4.9 233
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-074
匙扣
匙扣
KC-074
KC-074
匙扣
4.9 125
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-073
匙扣
匙扣
KC-073
KC-073
匙扣
4.9 129
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-072
匙扣
匙扣
KC-072
KC-072
匙扣
4.9 319
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-071
匙扣
匙扣
KC-071
KC-071
匙扣
4.9 456
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-070
匙扣
匙扣
KC-070
KC-070
匙扣
4.9 200
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-069
匙扣
匙扣
KC-069
KC-069
匙扣
4.9 442
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-068
匙扣
匙扣
KC-068
KC-068
匙扣
4.9 21
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-067
匙扣
匙扣
KC-067
KC-067
匙扣
4.9 363
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-066
匙扣
匙扣
KC-066
KC-066
匙扣
4.9 337
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-063
匙扣
匙扣
KC-063
KC-063
匙扣
4.9 224
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-062
匙扣
匙扣
KC-062
KC-062
匙扣
4.9 248
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-061
匙扣
匙扣
KC-061
KC-061
匙扣
4.9 27
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-060
匙扣
匙扣
KC-060
KC-060
匙扣
4.9 372
Very good!
0.00 2099-12-31
帶燈鑰匙扣KC-059
帶燈鑰匙扣
帶燈鑰匙扣
KC-059
KC-059
帶燈鑰匙扣
4.9 107
Very good!
0.00 2099-12-31
蘋果形太陽能鑰匙扣KC-058
蘋果形太陽能鑰匙扣
蘋果形太陽能鑰匙扣
KC-058
KC-058
蘋果形太陽能鑰匙扣
4.9 316
Very good!
0.00 2099-12-31
酒瓶形太陽能鑰匙扣KC-057
酒瓶形太陽能鑰匙扣
酒瓶形太陽能鑰匙扣
KC-057
KC-057
酒瓶形太陽能鑰匙扣
4.9 88
Very good!
0.00 2099-12-31
萬年曆太陽能鑰匙扣KC-056
萬年曆太陽能鑰匙扣
萬年曆太陽能鑰匙扣
KC-056
KC-056
萬年曆太陽能鑰匙扣
4.9 14
Very good!
0.00 2099-12-31
橢圓形太陽能鑰匙扣KC-055
橢圓形太陽能鑰匙扣
橢圓形太陽能鑰匙扣
KC-055
KC-055
橢圓形太陽能鑰匙扣
4.9 66
Very good!
0.00 2099-12-31
抽屜太陽能鑰匙扣KC-054
抽屜太陽能鑰匙扣
抽屜太陽能鑰匙扣
KC-054
KC-054
抽屜太陽能鑰匙扣
4.9 265
Very good!
0.00 2099-12-31
上下閃太陽能鑰匙扣KC-053
上下閃太陽能鑰匙扣
上下閃太陽能鑰匙扣
KC-053
KC-053
上下閃太陽能鑰匙扣
4.9 185
Very good!
0.00 2099-12-31
指南針太陽能鑰匙扣KC-043
指南針太陽能鑰匙扣
指南針太陽能鑰匙扣
KC-043
KC-043
指南針太陽能鑰匙扣
4.9 392
Very good!
0.00 2099-12-31
太陽能鑰匙扣KC-021
太陽能鑰匙扣
太陽能鑰匙扣
KC-021
KC-021
太陽能鑰匙扣
4.9 308
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-052
匙扣
匙扣
KC-052
KC-052
匙扣
4.9 153
Very good!
0.00 2099-12-31
匙扣KC-051
匙扣
匙扣
KC-051
KC-051
匙扣
4.9 129
Very good!
0.00 2099-12-31
銀幣桶匙扣KC-050
銀幣桶匙扣
銀幣桶匙扣
KC-050
KC-050
銀幣桶匙扣
4.9 392
Very good!
0.00 2099-12-31
雙環匙扣KC-049
雙環匙扣
雙環匙扣
KC-049
KC-049
雙環匙扣
4.9 236
Very good!
0.00 2099-12-31
金屬匙扣KC-048
金屬匙扣
金屬匙扣
KC-048
KC-048
金屬匙扣
4.9 94
Very good!
0.00 2099-12-31
放大鏡匙扣KC-047
放大鏡匙扣
放大鏡匙扣
KC-047
KC-047
放大鏡匙扣
4.9 340
Very good!
0.00 2099-12-31
長方形匙扣KC-046
長方形匙扣
長方形匙扣
KC-046
KC-046
長方形匙扣
4.9 86
Very good!
0.00 2099-12-31
金属匙扣KC-045
金属匙扣
金属匙扣
KC-045
KC-045
金属匙扣
4.9 471
Very good!
0.00 2099-12-31
金属匙扣KC-044
金属匙扣
金属匙扣
KC-044
KC-044
金属匙扣
4.9 72
Very good!
0.00 2099-12-31
金属匙扣KC-042
金属匙扣
金属匙扣
KC-042
KC-042
金属匙扣
4.9 202
Very good!
0.00 2099-12-31
金属匙扣KC-041
金属匙扣
金属匙扣
KC-041
KC-041
金属匙扣
4.9 100
Very good!
0.00 2099-12-31
金属匙扣KC-040
金属匙扣
金属匙扣
KC-040
KC-040
金属匙扣
4.9 381
Very good!
0.00 2099-12-31
金属匙扣KC-039
金属匙扣
金属匙扣
KC-039
KC-039
金属匙扣
4.9 158
Very good!
0.00 2099-12-31
金属匙扣KC-038
金属匙扣
金属匙扣
KC-038
KC-038
金属匙扣
4.9 291
Very good!
0.00 2099-12-31
金属匙扣KC-037
金属匙扣
金属匙扣
KC-037
KC-037
金属匙扣
4.9 323
Very good!
0.00 2099-12-31
指南針鑰匙扣KC-036
指南針鑰匙扣
指南針鑰匙扣
KC-036
KC-036
指南針鑰匙扣
4.9 169
Very good!
0.00 2099-12-31
球形鑰匙扣KC-035
球形鑰匙扣
球形鑰匙扣
KC-035
KC-035
球形鑰匙扣
4.9 153
Very good!
0.00 2099-12-31
卡車鑰匙扣KC-034
卡車鑰匙扣
卡車鑰匙扣
KC-034
KC-034
卡車鑰匙扣
4.9 160
Very good!
0.00 2099-12-31
飛機羅盤鑰匙扣KC-033
飛機羅盤鑰匙扣
飛機羅盤鑰匙扣
KC-033
KC-033
飛機羅盤鑰匙扣
4.9 383
Very good!
0.00 2099-12-31
地球儀鑰匙扣KC-032
地球儀鑰匙扣
地球儀鑰匙扣
KC-032
KC-032
地球儀鑰匙扣
4.9 391
Very good!
0.00 2099-12-31
 
 
IGP
IGP
關於IGP
業務主要集中於大中華地區,為亞洲地區最大的綜合禮贈品網絡之一,服務超過11000間企業及機構,管理超過500間供應商,於大中華地區主要城市設有9個辦事處及2個品檢中心。 顧客可以通過IGP網站查看上千種禮品資料,禮品種類涉及USB手指紀念品、商務文具禮品、廣告樽...更多關於IGP
聯繫方式
電話:
8112 0000
地址:
香港九龍灣臨興街32號美羅中心1期2樓12室

我們的品牌

IGP GIFT IGP EXPRESS KUSDOM GTSONIC
快速查詢
Close

快速查詢

Close
Close